Založ si blog

Ako je to vlastne s tým odmeňovaním poslancov teraz a v minulosti ? ? ?

 

Platové pomery poslancov Národnej rady SR sú riešené zákonom NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 1. Poslancovi  patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok znížený podľa ods. 2, zaokrúhlený nahor na celé euro, začínajúc dňom zvolenia za poslanca Národnej rady SR. Plat poslanca v roku 2020 je určený vo výške 3 276,- eur.
 2. Výška funkčných príplatkov (§ 3) je nasledovná:
  • Predseda NR SR: 497,91 eur
  • Podpredseda NR SR: 331,94 eur
  • Predseda výboru NR SR: 165,97 eur
  • Podpredseda výboru NR SR: 82,99 eur
 3. Paušálne náhrady (§ 4) patria poslancom s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji vo výške 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, je 1 966,- eur vo výške určenej v roku 2020, a poslancom s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja vo výške 2,1 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,  je 2 294,- eur vo výške určenej v roku 2020.

Tieto tri odstavce treba spočítať v závislosti od výkonu funkcie, teda ideme od najmenšieho funkcionára, teda poslanca bez funkcií : poslancom mimo Bratislavy  je to 3276 + 2294 = 5570 EUR,.

To nie je všetko, pretože každý poslanec má aj svojich asistentov. jeden asistent tak môže zarobiť až 3060.- EUR, viď https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=poslanci%2fasistenti.

Ani to však nie je všetko, lebo asistenti si prenajímajú kancelárie, ktoré platí NRSR. K tomu som sa však nedopracoval , pretože :

Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr. môžem si tipnúť, že na jednu bude náklad cca 300 EUR/mes.

Sumárum : jeden poslanec NRSR nás stojí minimum mesačne – 9000.- EUR pravda je to suma bez ďalších nákladov ako osobný počítač, tlačiareň, cestovné….

O zložení, počtoch poslancov, platoch, už bolo popísané mnoho, no vždy je to tak, že o znížení nákladov vykrikujú väčšinou opoziční poslanci, prípadne tí, ktorí si hľadajú svoje miesto pod poslaneckým slnkom. No akonáhle sú tam, na všetko sa zabudne. Miestečko je tak vzácne a tak teplučké, že sa ho držia zubami, nechtami a aby som nekrivdil tým, ktorí  pre ľudí urobili aj niečo urobili. Osobitne to platí o dnešnej tzv. koalícii ….

 

 

Čo keby to bolo tak, ako za toho zhnitého socializmu ? Tak, ako to hovorí Nariadenie Vlády ČSSR č.54/1975, ktorým sa vykonáva Zákonník práce a to takto :

Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu
§ 21
(1)
Na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme využívajú pracovníci predovšetkým svoj voľný čas. Pokiaľ vo výnimočných prípadoch treba vykonávať tieto funkcie, povinnosti alebo úkony v pracovnom čase, poskytne organizácia pracovníkovi na tento účel pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
(2)
Výkonom verejnej funkcie sa rozumie napríklad výkon povinností vyplývajúcich z funkcie poslanca Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady alebo národného výboru, člena komisie národného výboru, člena alebo spolupracovníka orgánu ľudovej kontroly, sudcu, člena orgánu spoločenských a družstevných organizácii alebo delegáta na ich zjazdy a konferencie.
(3)
O výkon občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme ide najmä u svedkov, tlmočníkov a iných osôb predvolaných na konanie na národnom výbore alebo jeho zariadeniach, súde alebo na inom štátnom orgáne, u darcov krvi, pri poskytnutí prvej pomoci, pri povinných lekárskych prehliadkach, pri opatreniach proti prenosným chorobám, pri iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti, pri izolácii z dôvodov veterinárno ochranných opatrení a pri poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach alebo v iných obdobných mimoriadnych prípadoch.
(4)
Ak vznikne pochybnosť, či ide o verejnú funkciu, o občiansku povinnosť, prípadne o iný úkon vo všeobecnom záujme, rozhodne okresný národný výbor po dohode s okresnou odborovou radou.

   Čítate ? Poslanci Federálneho zhromaždenia, Českej a Slovenskej národnej rady atď. boli uvoľnení na výkon tejto funkcie, pričom plat poberali taký, s akým prišli do funkcie poslanca a vyplácal im ho doterajší zamestnávateľ. Áno, boli z toho BENEFITY a to také, že boli v priamom styku so svojím kolektívom a ľuďmi, ktorí v tomto odbore pracovali, že vedeli o ich potrebách, či názoroch spoluobčanov. ÁNO, mali BENEFITY, lebo im preplácali cestovné, lebo skoro nikdy nemali  dovolenky. ÁNO, mali BENEFITY, pretože museli byť v spoločnosti “ bez škrupulí“, skrátka museli byť vzorom správania sa a charakteru. A viete aké to boli vtedy platy ???? Od 800 do 2400 Kčs….a ešte z toho im chcú zobrať.

     A čo dnešní poslanci – fašisti, ktorí navrhujú Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov ???? ktoré že to BENEFITY ostanú Vám?? Keď chcete po 32 a viac rokoch odobrať dôchodky kostlivcom a prípadne vdovské dôchodky ich pozostalým? Tým ľuďom, ktorí postavili všetky fabriky v ČSSR? ktorí postavili na nohy celé poľnohospodárstvo?.

ABY STE VY A VAŠI KUMPÁNI MALI Z ČOHO KRADNÚŤ….????? to sa fakt nehanbíte ??? zdá sa že hlavne odídenci z KDH sú nenásytný… a nie ste Vy  náhodou pohrobkovia GARDISTOV a ich prisluhovačov? – teda fašisti.?? Vy útočíte na Kotlebu, ale on je v prirovnaní k Vám iba obetný baránok.

. . ako je to s ochranármi na Slovensku a ochranou medveďa zvlášť. . .

25.07.2021

Už dávnejšie beží po Slovensku vetička : “ čo ochranár, to výpalník“. Rozložím to do zrozumiteľnej reči. Niektorí „ochranári“ prišli na to, ako „zabojovať “ o niektorý úsek lesa, či pôdy, alebo druh divej zvery, či vtákov. Spomeniem, len mediálne publikované veci, ako zákaz ťažiť les v miestach napadnutých lykožrútom, zákaz [...]

Výzva postihnutého zákonom o „benefitoch“. . . . .

27.06.2021

Ešte v časoch hlbokej „totalitky“ cca v rokoch 1975-6, viedol som rozhovor s kňazom, ktorý mal v tom čase niečo málo cez 80-ku. Bolo to počas dlhej cesty vlakom. V kupé sme boli sami a tak sme si mohli povedať aj veci, ktoré si inak ľudia nechávajú pre seba. Zvláštne bolo, ( a zrejme preto si na neho veľmi dobre pamätám a do smrti už nezabudnem) že srdce si [...]

Tak kto je fašista a kto nie? ? ?

23.06.2021

Nuž taká je doba. O návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu tu už bolo popísané dosť. Aj napriek vážnym pripomienkam všetkých zainteresovaných bol dnes zákon prijatý v 2. aj 3. čítaní. V princípe podľa jeho NÁVRHU tento zákon berie dôchodky ( NIE BENEFITY) predstaviteľom komunistického režimu. Dnes sa [...]

ag testovanie, ružinovská poliklinika, koronavírus, test,

Pribudlo 51 nakazených koronavírusom a traja hospitalizovaní

27.07.2021 10:13, aktualizované: 10:45

Prvou dávkou vakcíny zaočkovali v pondelok viac ako 3-tisíc ľudí. Počet obetí ochorenia COVID-19 sa nezvýšil.

Linda Duneganová / Kostol / Kríž /

Božská premena, alebo ako sa z aljašského strip-klubu stal baptistický kostol

27.07.2021 09:53

Z chrámu ženskej krásy je teraz chrám spásy - a to vďaka dcére jednej z bývalých miestnych tanečníc, ktorá ho premenila na kostol, a tiež vďaka pastorovi, ktorý dokázal vidieť jeho potenciál.

Binder

Zomrel bývalý poslanec a projektant Gabčíkova Július Binder

27.07.2021 09:41

Július Binder inicioval a bezprostredne riadil uvedenie Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky.

Tank / Panther /

Nemecký dôchodca v pivnici svojho domu skladoval tank Panther, protilietadlové delo i torpédo. Skončil na súde

27.07.2021 08:36

Tank i ostatné predmety vyzdvihli z domu v severonemeckom Heikendorfe za pomoci armády ešte v roku 2015. Prokuratúra a obhajoba v súčasnosti vyjednávajú o treste pre 84-ročného muža.